Arbetsenhet 7

   Lärarna i arbetsenhet 7


Affischer om ordklasser på svenskan

170322_sv_7(2017-03-22)

På svenskan i sjuan arbetar vi just nu med grammatik med fokus på ordklasser och satsdelar. Eleverna har under några lektioner gjort egna affischer om några av ordklasserna. De har arbetat med substantiv, adjektiv, verb och adverb. Under den här veckan presenterar eleverna sina affischer i tvärgrupper och lär av varandra.

/Svensklärare Emilia


Laboration i kemi

170314_no_7(mars 2017)

På NO-lektionen i kemi i 7:an laborerar eleverna bl a med tenn. Det handlar om att undersöka och beskriva egenskaper hos olika ämnen. Vad händer t ex med tennbiten när man värmer den?


Det målas landskap med fokus på perspektiv

Landskapsmålning åk 7(2016-10-14)

I årskurs 7 jobbar vi med att dekorera våra bildmappar. Temat på bildmappen är landskap och tanken är att eleven ska skapa ett djup med hjälp av perspektivets regler. Namn och klass ska involveras på ett fyndigt sätt i landskapet. Mappen målas sedan med vattenfärg.

/Bildlärare Julia

22 mars 2017