Advertising messages – Clichés and Dreams of Europe

Det finns kraftfulla strategier dolda i den reklam vi möter varje dag. De som förstår och vet hur man kan utnyttja de hopp, ideal och drömmar som finns hos konsumenterna har förmågan att kombinera sina produkter med positiva värderingar. Både reklammakarna och konsumenterna vet att en produkt sällan uppfyller drömmar. Men utan dessa drömmar och ideal så skulle livet vara mycket fattigare. Reklamen bygger alltså broar mellan ideal och verklighet. För att kunna bygga dessa broar används känslor, clichéer och myter. Idag riktar reklammakarna väldigt mycket in sig på människors självbilder, vilket innebär att reklamen knappast kan se lika ut i Europa.


Syftet med projektet är att eleverna på partnerskolor i Polen, Italien, Frankrike, Tyskland, Spanien och Gottsundaskolan ska analysera, skapa och utbyta erfarenheter kring reklam. Projektet kommer att fortgå under två år, från 2009 till 2011 och riktar sig mot år nio. Från och med höstterminen 2010 kommer alltså nuvarande år åtta att ta vid. Två stormöten med elever från deltagande skolor kommer att hållas, dels i Villingen-Schwenningen (vårterminen 2010) samt i Paris (vårterminen 2011). Vid varje stormöte deltar 10 elever från Gottsundaskolan.


Mål med partnerskapet


  • Motivera eleverna att använda sina språkkunskaper genom att studera, analysera och skapa reklam. Kontakter genom e-mail, utbyten mellan partnerskolorna och Comeniusmöten uppmuntrar kommunikation på engelska, spanska, franska och tyska och stimulerar elevernas språkliga förmågor på ett naturligt sätt.
  • Förstärka kreativt tänkande och elevernas hantering av IT/Media.
  • Att lära sig analysera budskap som ligger bakom olika typer av reklam.
  • Få möjlighet att möta människor som arbetar professionellt med reklam, genom studiebesök och föreläsningar.
  • Få ökad kunskap om Europa och träffa elever från andra europeiska länder.

Partnerskolornas elevmöte i Paris och Évry

(2011-05-10)

Storgruppen samlad

Under fem dagar har 10 av våra Comeniuselever träffat elever från partnerskolorna som deltar i Comeniusprojektet Advertising Messages – Clichées and Dreams of Europe. Det var intensiva dagar med många spännande studiebesök och möten.

 

Våra elever representerade sina filmgrupper och berättade på ett mycket framgångsrikt sätt om hur arbetena i de olika grupperna vuxit fram under läsåret. Reklamfilmerna handlar om respekt och varje film tar upp olika aspekter av begreppet. Filmerna och elevpresentationerna fick mycket positiv uppmärksamhet av lärarna från de olika partnerskolorna. De tycker att arbetena håller en mycket hög kvalitet och blev mycket imponerade av elevernas förmågor till kreativt skapande, reflektion och förmåga att framföra angelägna budskap.

 

Yamakasikille på väggen

Vi besökte också slottet Fontainebleau strax utanför Évry.

 

Allez, on tape dans les mains! Innan mötet i the Town Hall fick vi bekanta oss med gruppen Yamakasi som använder stadens alla ytor för att göra akrobatiska konster. Flera av våra elever fick prova på!

 

Under en av dagarna åkte vi till Paris där vi tittade på Eiffeltornet och från Louvren vandrade vi sedan över broar och runt på stadens gator och beundrade bl a Notre Dame. Vi gick längs med hela Champs Élysées ända upp till Triumfbågen.

 

» Titta gärna på vårt bildspel från dagarna i Paris

 

Mia, Julia och Lotta

RESPEKT – VÅRT LEDORD!

(2010-11-12)

Klicka för bildspel

Comeniusgruppen har börjat det arbete som ska presenteras i Paris i maj 2011.

Vi inledde måndagens arbete med att samtala kring ordet respekt. Vad innebär det att visa respekt? Hur känns det att visa respekt och att bli visad respekt? Vilket ansvar har vi att visa respekt för barn och människor i andra länder? Det var några av de frågor som eleverna diskuterade i sina grupper och vi har hämtat inspiration till frågorna från värdegrunden.se.

Eleverna fick också i uppdrag att försöka finna ett reklamklipp/klipp på nätet där respekt visas. Samtliga grupper redovisade sina tankar och reklamklipp inför helgrupp. En viktig del av vårt arbete med Comenius är just att träna muntligt framträdande inför helgrupp och helst vill vi att presentationerna görs på målspråket, engelska, i projektet. Vi lärare kan bara konstatera att eleverna är fantastiskt duktiga och kreativa när de framför sina arbeten.  

Efter lunch försågs varje grupp med en påse innehållande fem slumpvis valda saker som skulle användas som rekvisita till en kortare performance som handlar om respekt. I slutet av dagen spelades alla kortare pjäser upp i biosalongen. Eleverna har beskrivit detta arbete och ni kan läsa mer om det samt se bilder från arbetet under fliken elevarbeten.

 

Klicka för förstoring

Uppdraget presenteras

Under studiedagarna förra veckan (ve 44) var vi lärare på en föreläsning med Pam Bamford, skolforskare verksam i England, på UKK. Hon inledde sin föreläsning med ett citat som vi beslöt skulle få bilda utgångspunkten för vårt arbete med eleverna. Uppdraget består i att föra ut ett budskap om respekt med hjälp av en reklamfilm. Vi började med att samtala kring citatet och därefter fick eleverna i uppdrag att i sina grupper formulera ett citat som ska ligga till grund för deras reklamfilm vilket eleverna arbetade med under större delen av dagen.

 

Studiebesök i Stockholm

Vi tog niotåget till Stockholm för att göra studiebesök. Huvudmålet för dagen var att se Zornutställningen på Waldemarsudde men vi inledde dagen med att ta spårvagnen till Nordiska museet. Där visades bl a en utställning om Killar/Guys och deras föreställningar om makt, kärlek, tårar, jämställdhet, drömtjejer och sex.

Efter att vi hade ätit medhavd lunch på Nordiska tog vi en promenad längs vattnet till Waldemarsudde. Vi fick en utmärkt guide som med stor inlevelse berättade om Zorns konst och leverne. Julia hade låtit eleverna förbereda sig inför konstbesöket så de hade en hel del förkunskaper med sig till guidningen vilket gjorde den än mer intressant. Vi var alla mycket nöjda med dagen och tog fyratåget tillbaka till Uppsala. 

 

Torsdagen och fredagens arbete

Mia har under torsdagen gått igenom kamerateknik och reklambildspråk för att alla ska vara väl förberedda inför fredagens arbete. Då ska de börja arbeta med en synopsis där reklamfilmens alla detaljer skall utformas.

Avslutningsvis vill vi tacka er alla fantastiska nior för en mycket givande vecka. Vi är djupt imponerade över med vilken kreativitet och engagemang som ni företar er varje uppgift. Ni är noga, företagsamma och analytiska. Vi ser fram emot att få se era alster i sinom tid.

 

Mia, Julia & Lotta

 

» Klicka på översta bilden för bildspel från studiebesöket.

Mötesplats – Europa!

(2010-05-11)

Comenius i Tyskland

Vi startade mycket tidigt onsdag morgon förra veckan för att med flyg bege oss till södra Tyskland. Sammantaget var det ca 100 elever från 6 olika länder som strålade samman under fyra dagar. Den tyska gymnasieskolan Gymnasium am Deutenberg hade ordnat ett gediget program som började tidigt på morgonen och varade fram till midnatt. Vi gjorde spännande utflykter till bl a Freiburg och nöjesfältet Europa Park. Där fick alla elever i uppgift att leta clichéer om sina respektive hemländer samt fotografera dessa. Bilderna presenterades senare under kvällen. Samma kväll presenterade alla elever sina arbeten som de gjort under året tillsammans med sina Comeniuskompisar i respektive hemland.


Redan under första dagen delades alla elever från de olika länderna in i arbetsgrupper. Under fredagen fick arbetsgrupperna i uppdrag att marknadsföra en ny t-shirt på Europamarknaden. De fick vissa kriterier att hålla sig till. I arbetet ingick att dels vara kreativ och designa denna t-shirt dels att göra en presentation där minst två medium användes, t ex ppt-presentation och musik. Samma kväll anordnades en catwalk där varje grupp fick visa upp dagens arbete. En jury bestående av lärarrepresentanter från varje land satte poängen och vinnande grupp var den som Ivar från 9D ingick i. Han gjorde för övrigt en bejublad catwalk.


Förutom arbete och spännande studiebesök fick våra ungdomar en unik möjlighet att under några få dagar knyta kontakter med ungdomar från Europa. Vi bodde på ett Youth Hostel utanför Villingen. De umgicks, spelade spel, sjöng och pratade ibland långt in på småtimmarna. Målspråket var förstås engelska men flera av våra elever tog chansen att praktisera sina språkkunskaper i tyska, spanska och franska.


Vi ser fram emot nästkommande läsår då ungdomar från blivande årskurs 9 kommer få möjligheten att delta i Comeniusprojektet. Vi kommer då fokusera på ”Dreams of Europe” och vårt projekt kommer ha ”To promote the European citizenship” som arbetsområde.


Tack alla härliga elever för en fantastisk reseupplevelse!

 

Lotta, Martina & Johnny

 

» Klicka på bilden för bildspel!

Feedback från Wjos

Wjos ger feed-back

(ny 2009-12-14)

Dagen (den 11/12) inleddes med att eleverna fick presentera sina idéer för Wjos och för Comeniusgruppen. Därefter arbetade de i sina smågrupper, i klassrummen och i datasalen.

Björn och Hugo gick runt till grupperna och eleverna fick tillfälle att mer ingående presentera sina arbeten och vidareutveckla tankar kring texter & bild och clichéer.

 

» Klicka på bilden!

Comeniuselevernas uppdrag  - Sälj Sverige

Uppdrag - Sälg Sverige!

(ny 2009-12-14)

Comeniuseleverna har nu fått sitt uppdrag som går ut på att skapa en reklamkampanj för att få unga turister i Europa att resa till Sverige. Den ska lanseras i Tyskland, Spanien, Italien, Frankrike och Polen vilket är nästan sant! De färdiga reklamaffischerna kommer ju visas upp i Tyskland i maj för alla elever från partnerskolorna.  Våra elever arbetade intensivt hela dagen med att göra skisser över hur deras affischer skulle kunna se ut samt att leta bilder.

 

» Klicka på bilden för att se eleverna i arbete!

Projektet fortsätter

(ny 091126)

Under höstens lektionspass har vi hittills jobbat med hur reklam påverkas oss konsumenter, etik inom reklam och reklam ur ett genusperspektiv. Eleverna har vid varje tillfälle skrivit utvärderingar. Här kommer några elevröster.

 

Eleverna

"Jag har lärt mig regler om hur en reklam får vara och på vilket/vilka sätt reklamen bryter mot reglerna samt hur man kan anmäla en reklam.".

 "Man tänker mer på hur skaparna tänker [.]. Vilken målgrupp vänder sig reklamen till och varför har man valt att göra på ett visst sätt?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"Jag kommer att ha stora nytta av mina kunskaper när jag tillverkar eller granskar reklam. Det är viktigt att vi som konsumenter anmäler reklam. När vi själva sen ska tillverka reklam kommer vi att ha större förståelse för hur vi ska tillverka reklamen utan att bryta mot regelverket."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Om jag ser en stötande reklam så kan jag se om den bryter mot någon av reglerna. Om den gör det så vet jag hur jag skall gå tillväga för att anmäla den."


"Jag kan direkt se vilket trick de använder för att lura på mig budskapet/produkten. Jag har nya strategier som jag kan använda. Om jag t.ex. ska göra en antidrogreklam för tonåringar vet jag direkt att jag kan utforma den som en icke-kommersiell tragedireklam."


"Hur jag ska försöka att påverka, nå fram till den som tittar på den, tänka på vad den som jag gör reklam till vill ha och se."

Comeniuslärarna har haft upptaktsmöte i Italien

(ny 091026)

Lärarna
I början av oktober månad åkte vi till en fantastiskt vacker ö, Ischia utanför Neapel för att träffa alla lärare som är med i Comeniusprojektet. Vi gjorde studiebesök på en av skolorna som vi kommer samarbeta med, en restaurangskola där bilden är tagen. Vi arbetade i worksshops och drog upp riktlinjerna för första året och för det stora mötet som kommer äga rum mellan den 5 – 9 maj 2010 i Schwenningen-Venningen.


Här är alla elever i årskurs nio som deltar i Comeniusprojektet. Vi har börjat arbeta med reklam och första arbetspasset handlade om vad reklam är för något.

Webbplatsansvarig: Elisabeth Viksten Eriksson, rektor
 Kontakta webmaster
Copyright © Gottsundaskolan 2008
Sidan uppdaterades: 2014-01-09
Väder ikon

Uppsala

59°48' N 17°37' E Sweden
Temperatur: 1°C
Vind: Sydost 0 m/s
nål
Papper
klockan kommer här