Åk 6 Nationellt prov Sv/Sva Del A

Datum:
6 november - 15 december

Startar: 00:00

Svenska och svenska som andraspråk
Delprov A
60-80 min, helklass + 30 min /grupp om 3 elever

Tider meddelas senare