Åk 6 Nationellt prov Sv/Sva Delprov B2+C2

Datum:
8 februari

Startar: 00:00

Svenska och svenska som andraspråk
Del B2+C2
80 + 60 min

Tider meddelas senare